Ski Racing Heemskerk is een vereniging waarbij een gekozen bestuur verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Met het motto “vele handen maken licht werk” wordt het bestuur ondersteund door diverse commissies met ieder haar eigen verantwoordelijkheden. Eén van de bestuursleden is een linking pin tussen het bestuur en de commissies. De commissies hebben een eerste aanspreekpunt. Hieronder een overzicht van de organisatie binnen Ski Racing Heemskerk.

Bestuur
Voorzitter Guustha Konijn
Secretaris Dieter Eschgfaller
secretariaat@skiracingheemskerk.nl
Penningmeester Maikel van Verseveld
Algemeen Danny Appelboom
Algemeen Babette van Ommen
Commissies
Reiscommissie
Jolanda Bolten
Karin Mulders
Rachel Yoxall
Pauline Appelboom
PWS
Sander Ouwerkerk
pws@skiracingheemskerk.nl
Wedstrijdcommissie
Maikel van Verseveld
Sander Ouwerkerk
vacant
Mediacommissie
Marco Lucas (website)
Babette van Ommen (algemeen)
vacant (foto en video)
Evenementencommissie
Marleen Ribbens
Laura Roukens
evenementencommissie@skiracingheemskerk.nl
Sponsorcommissie
Dennis Scheltema
Jan Peter Tulp

Pauline Appelboom

sponsorcommissie@skiracingheemskerk.nl
Kascommissie
Ian Yoxall