Ski Racing Heemskerk is een vereniging waarbij een gekozen bestuur verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Met het motto “vele handen maken licht werk” wordt het bestuur ondersteund door diverse commissies met ieder haar eigen verantwoordelijkheden. Eén van de bestuursleden is een linking pin tussen het bestuur en de commissies. De commissie hebben een eerste aanspreekpunt. Hieronder een overzicht van de organisatie binnen Ski Racing Heemskerk.

Bestuur
Voorzitter Martijn Steenstra
Secretaris Chantal Lucas
secretariaat@skiracingheemskerk.nl
Penningmeester Martin Loerakker
penningmeester@skiracingheemskerk.nl
Algemeen Ron Oudshoorn
Algemeen Guustha Konijn
Commissies
Reiscommissie
Corine Steenstra
Jolanda Bolten
reiscommissie@skiracingheemskerk.nl
PWS
Guustha Konijn
pws@skiracingheemskerk.nl
Wedstrijdcommissie
Martijn Steenstra
Vacant
Vacant
wedstrijdcommissie@skiracingheemskerk.nl
Mediacommissie
Vojta Wagner (website en video)
Hilde de Boer
Marco Lucas (website)
mediacommissie@skiracingheemskerk.nl
Evenementencommissie
Vacant
Vacant
evenementencommissie@skiracingheemskerk.nl
Sponsorcommissie
Vacant
sponsorcommissie@skiracingheemskerk.nl
Kascommissie
Ron Oudshoorn
Hilde de Boer