Ski Racing Heemskerk is een vereniging waarbij een gekozen bestuur verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Met het motto “vele handen maken licht werk” wordt het bestuur ondersteund door diverse commissies met ieder haar eigen verantwoordelijkheden. Eén van de bestuursleden is een linking pin tussen het bestuur en de commissies. De commissies hebben een eerste aanspreekpunt. Hieronder een overzicht van de organisatie binnen Ski Racing Heemskerk.

Bestuur
Voorzitter Guustha Konijn
Secretaris Chantal Lucas
[email protected]
Penningmeester Maikel van Verseveld
Algemeen Marcel Stiphout
Algemeen Martin Loerakker
Commissies
Reiscommissie
Jolanda Bolten
Karin Mulders
Frederike Maus
Alexander de Blaeij
PWS
Nicole van Aalst
[email protected]
Wedstrijdcommissie
Maikel van Verseveld
Rachel Boddendijk
Erik van de Wouw
Mediacommissie
Marco Lucas (website)
Babette van Ommen (algemeen)
vacant (foto en video)
Evenementencommissie
Vacant
Vacant
[email protected]
Sponsorcommissie
Wouter van Veen
Jan Peter Tulp
[email protected]
Kascommissie
Mareille van Veen