GEDRAGSCODE

Het creëren van een een veilig sportklimaat is één van de hoofdpijlers van Ski Racing Heemskerk. Om dit veilige sportklimaat te behouden heeft Ski Racing Heemskerk een gedragscode ontwikkeld en is er een onafhankelijk vertrouwenspersoon aangetrokken (Bereikbaar via: vertrouwenspersoon@skiracingheemskerk.nl). Ook zorgt Ski Racing Heemskerk ervoor dat zowel haar trainers als begeleiders een Verklaring Omtrent Gedrag moeten overleggen, voordat zij training mogen geven of mee kunnen als reisbegeleider. De gedragscode beschrijft de gedragsregels voor zowel onze racers, trainers, ouders/verzorgers, vrijwilligers, sponsoren en bestuur. Voor meer informatie over onze gedragscode kunt u klikken op deze link: Gedragscode SRH

VERTROUWENSPERSOON

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van ongewenst gedrag dat jouw persoonlijke grenzen overschrijdt. Wat voor jou niet aanvaardbaar is, kan dat voor een ander wel zijn. Probeer duidelijk te maken wat voor jou wel of niet kan. Heb je hierover vragen of heb jij in jouw beleving te maken met grensoverschrijdend gedrag, meldt dit dan in vertrouwen bij ons onafhankelijke vertrouwenspersoon, via: vertrouwenspersoon@skiracingheemskerk.nl.