Ski Racing Heemskerk is een vereniging waarbij een gekozen bestuur verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Met het motto “vele handen maken licht werk” wordt het bestuur ondersteund door diverse commissies met ieder haar eigen verantwoordelijkheden. Eén van de bestuursleden is een linking pin tussen het bestuur en de commissies. De commissie hebben een eerste aanspreekpunt. Hieronder een overzicht van de organisatie binnen Ski Racing Heemskerk.

Bestuur
Voorzitter Esther Schippers a.i.
Secretaris Esther Schippers
secretariaat@skiracingheemskerk.nl
Penningmeester Martin Loerakker
penningmeester@skiracingheemskerk.nl
Algemeen Ron Oudshoorn
Algemeen Martijn Steenstra
Commissies
Reiscommissie
Corine Steenstra
Barbara Borghart
reiscommissie@skiracingheemskerk.nl
PWS
Guustha Konijn
pws@skiracingheemskerk.nl
Wedstrijdcommissie
Martijn Steenstra
Simon Vos
Richard Lebbe
wedstrijdcommissie@skiracingheemskerk.nl
Mediacommissie
Vojta Wagner (website en video)
Hilde de Boer
Marco Lucas
Barbara Leek (foto’s)
mediacommissie@skiracingheemskerk.nl
Evenementencommissie
Joyce van Vliet
Frits Sanders
evenementencommissie@skiracingheemskerk.nl
Sponsorcommissie
WieOwie
sponsorcommissie@skiracingheemskerk.nl
Kascommissie
Ron Oudshoorn
Nanette de Ruiter
Bart den Hartog