Op 28 februari 2017 hebben wij een e-mail gezonden waarin wij onze leden en trainersstaf u op de hoogte hebben gesteld van het feit dat jij (Noor de Geus) uit de vereniging bent gezet. Dit besluit tot royement is ten onrechte genomen. Dientengevolge is geen sprake van royement en ben jij (Noor) nog steeds volwaardig lid van onze vereniging. Wij bieden jou en je ouders onze welgemeende excuses aan en betreuren de gang van zaken.

Ski Racing Heemskerk is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welk negatief gevolg of schade dan ook welke voortvloeit uit bovenstaande tekst.