Rectificatie Noor de Geus

Op 28 februari 2017 hebben wij een e-mail gezonden waarin wij onze leden en trainersstaf u op de hoogte hebben gesteld van het feit dat jij (Noor de Geus) uit de vereniging bent gezet. Dit besluit tot royement is ten onrechte genomen. Dientengevolge is geen sprake van royement en ben jij (Noor) nog steeds volwaardig…